O NÁS - SLUŽBY - GALÉRIA - KONTAKTY
Sem patří obsah pro class "a3"
VÁŠ PARTNER PRE VYKUROVANIE A REGULÁCIU

 

Vykonávame servis kotlov, opravy kotlov a montáže plynových a kondenzačných kotlov
a ohrievačov TÚV od renomovaných značiek (Viessmann, Protherm, Vaillant, Imergas, Atag, Buderus).
V rámci služieb opravy, montáže vykonávame:
- montáž a inštalácia nového kotla
- autorizovaný servis kotlov
- pozáručné opravy kotlov
- výmeny kotlov
- spustenie kotlov , ohrievačov do prevádzky
- pravidelné ročné servisné prehliadky kotlov
- sezónne prehliadky kotlov
- opravy prietokových ohrievačov TÚV
- poradenstvo v oblasti plynových spotrebičov

 

V rámci elektroinštalačných prác a služieb vykonávame:

- kompletné elektroinštalačné práce
- kontrola a oprava elektrickej inštalácie
- odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
- rekonštrukcie elektroinštalácie
- montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
- zapájanie spotrebičov
- výmena starých a inštalácia nových vedení
- opravy v bytoch, rodinných domoch a v iných priestoroch

 

V rámci plynoinštalácie vykonávame:

- vnútorné rozvody vrátane montáže plynových zariadení.
- ležaté NTL a STL prípojky a siete.
- od projektu po revízie

 

V rámci vykurovacej techniky vykonávame:

- rekonštrukcia, opravy, montáž nových rozvodov kúrenia, prívod aj cirkulácia obytných
domov a administratívnych budov - spodné a stúpacie rozvody
- zhotovenie domových a bytových kotolní a výmenníkových staníc
- meranie a regulácia vykurovania a teplej úžitkovej vody vrátane vypracovania projektovej
dokumentácie a tepelných auditov
- montáž kúrenárskych armatúr
- opravy a montáž meracej a regulačnej techniky
- montáž vykurovacích telies
- tepelné izolácie potrubí

 

V rámci inštalatérskych prác vykonávame:

- rekonštrukcia, opravy a montáž nových rozvodov SV, TV v bytových a nebytových
budovách - spodné rozvody, stúpacie rozvody, prípojky do budov dopojenie
vodomerných šachiet
- montáž a opravy armatúr prírubových, závitových, uzatváracích, vypúšťacích, regulačných
- montáž a opravy vodomerov v bytových a nebytových budovách
- montáž sanity a zariaďovacích prvkov (WC, umývadlo, pisoár, bidet, batérie a pod.)
- montáž bojlerov, akumulačných tlakových nádob, domácich vodární a čerpadiel,
prietokových ohrievačov
- úpravne vody

 

ORGOŇ - GROUP s.r.o.

Školská 1651, 908 41 Šaštín Stráže

IČO: 50803379

DIČ: 2120489151

Kontaktná osoba: Martin Orgoň

Tel.: +421 905 894 386

Email: orgon-group@centrum.sk

© 2017. All Rights Reserved. Designed by Finnireklama